Zkušebna, ověřování Tisk
Autorizované metrologické středisko KKS-SMS s.r.o. je technicky a právně způsobilé k provádění zkoušek a ověřování:

- vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu a průtokoměrných částí měřičů tepla jmenovitých světlostí od DN15 do DN50, v rozsahu zkušebních průtoků od 0,015 m3/h do 20 m3/h zkušebním médiem studenou nebo teplou vodou,

- vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu a průtokoměrných částí měřičů tepla jmenovitých světlostí od DN50 do DN100, v rozsahu zkušebních průtoků od 0,07 m3/h do 100 m3/h zkušebním médiem studenou vodou,

- kalorimetrických počítadel měřičů tepla pro teplonosné médium voda, tříd přesnosti 4 a 5, při teplotních rozdílech t = 3° C až t = 170° C.

Technické vybavení AMS umožňuje ověřovat měřiče proteklého množství vody mechanické, indukční i ultrazvukové a ověřovat kalorimetrická počítadla měřičů tepla předávaného teplou vodou.

Zkušebna
GT 20 / 15 - 50, Justur