Systém centrálních odečtů dat CRS 40 Tisk

TERMOVENTILY

K regulaci tepla v bytech se osvědčují termostatické ventily, které zajišťují stálou teplotu místnosti a tím zvyšují komfort bydlení. Je prokázáno, že montáží kvalitních termostatických ventilů se uspoří min. 15% spotřeby tepla.
Nabízíme švédské termostatické ventily MMA.
Dále nabízíme nový typ termostatického ventilu MMA COMBI s vestavěným ventilem diferenčního tlaku až do hodnoty 2 barů (200 kPa), který byl vyvinut za spolupráce MMA a Landis & Stefa.

MMA

MMA - Combi
MMA

MMA - Combi

RTN (rozdělovače topných nákladů)

Nabízíme dva základní typy rozdělovačů topných nákladů :

ODPAŘOVACÍ INDIKÁTORY

RTN 2
Odpařovací indikátory obsahují trubičku s měřící kapalinou a pracují na principu odparu kapaliny v závislosti na teplotě tělesa. Při vyšší teplotě se kapalina odpařuje rychleji.
Nabízíme české indikátory RTN 2.

ELEKTRONICKÉ INDIKÁTORY

E-ITN 30 s integrovaným rádiovým vysílačem


E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.
Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům". Odečty se provádějí dálkově bez vstupu do bytu.

E-ITN 20


E-ITN 20 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.
Indikátor topných nákladů E-ITN 20 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

E-ITN 10.7


E-ITN 10.7 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.
Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům". Odečty se provádějí vizuelně, mohou si je provést i majitelé bytu sami.

E-ITN 10.5


E-ITN 10.5 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.
Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům". Odečty se provádějí vizuelně, mohou si je provést i majitelé bytu sami.

E-ITN 10.4


E-ITN 10.4 je indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.
Indikátor E-ITN 10.4 využívá buď jeden (E-ITN 10.41) nebo dva teplotní snímače, kdy snímač teploty místnosti slouží jako startovací (E-ITN 10.42). Při využití startovacího snímače teploty je zabráněno měření v letním období, tzv. "letním náměrům". Odečty se provádějí vizuelně, mohou si je provést i majitelé bytu sami.

Snímače dat, odečty

Elektronický rádiový modul E-RM 30 pro bytové vodoměry Apator Powogaz


Rádiový modul zajišťuje snímání dat ze speciálně upraveného vodoměru a jejich vysílání rádiovým signálem. Umožňuje tak odečty spotřeby vody bez nutnosti vstupu do bytu, v případě instalace indikátorů topných nákladů E-ITN 30 je možné vzdáleně odečítat i spotřebu tepla. Systém tak chrání Vaše soukromí a šetří Váš čas.

Elektronický rádiový modul E-RM 30 pro bytový vodoměr GSD8-RF (B-Meters)


Rádiový modul zajišťuje snímání dat ze speciálně upraveného vodoměru a jejich vysílání rádiovým signálem. Umožňuje tak odečty spotřeby vody bez nutnosti vstupu do bytu, v případě instalace indikátorů topných nákladů E-ITN 30 je možné vzdáleně odečítat i spotřebu tepla. Systém tak chrání Vaše soukromí a šetří Váš čas.

Odečtová jednotka RFU 35


Rádiová odečtová jednotka RFU 35 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměr E-RM 30. Jednotka se připojuje k počítači (obvykle notebook / netbook) přes standardní USB rozhraní.
Jednotka může být použita s dodávanou všesměrovou prutovou anténou  nebo může být pro zvýšení dosahu vybavena volitelnou panelovou anténou ZZ P-868.

Panelová anténa ZZ P-868 k odečtovým jednotkám RFU30 a RFU35


Směrová panelová anténa ZZ P-868 je volitelným příslušenstvím k rádiové odečtové jednotce RFU 30/35. Jejím připojením získáte možnost odečítat vysílaná data indikátorů topných nákladů E-ITN 30 a rádiových modulů k vodoměrům E-RM 30 z výrazně větší vzdálenosti než se standardní všesměrovou prutovou anténou. Ve většině případů mohou být data odečtena bez vstupu do domu.

Odečtová jednotka IRU 10.00


Infračervená odečtová jednotka IRU 10 slouží k odečtu dat z indikátorů topných nákladů a vodoměrů s radiovým modulem vybavených infračerveným rozhraním. Tímto rozhraním jsou vybaveny všechny indikátory topných nákladů od řady 10.7 (E-ITN 10.7 / 20 / 30) a rádiové moduly pro vodoměr E-RM 30.

Rozúčtování

Provádíme rozúčtování nejen nákladů za teplo, ale pokud to bude Vaším přáním i ostatních dodávek a služeb spojených s bydlením (elektřina za spol. prostory, odvoz domovního odpadu, společná anténa apod.).
Vzhledem k často se měnícím předpisům jsou naši pracovníci průběžně školeni a seznamováni se změnami.
Pro přesné nastavení koeficientu zohledňující výkony těles, máme zpracovanou databázi radiátorů používaných v našich domácnostech.

SYSTÉM CENTRÁLNÍCH ODEČTŮ DAT CRS 40

1. Úvod

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E-RM 30. Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení z elektrické sítě 230 V (a případného připojení k Internetu) nevyžaduje při instalaci montáž žádných kabelů.

1.1. Koncepce systému – jak jsme to zamýšleli

Naším cílem vždy bylo Vám co nejvíce ulehčit vlastní správu a administraci celého systému. Systém proto vyžaduje minimum aktivních uživatelských zásahů přes grafické rozhraní. Při běžném provozu sám zpracovává a ukládá data. Pouze v případě, když nastane problém (porušená elektronická plomba, nadměrný zpětný tok u vodoměru nebo nemožnost odečtení indikátoru či rádiového modulu) o sobě dá vědět – pošle e-mail – a vy můžete vzniklou situaci bezodkladně řešit. Čas od času si také můžete data z odečtou sítě automaticky zazálohovat na Váš počítač.

1.2. Topologie systému

Odečtová síť se skládá z jedné řídicí jednotky B a několika sběrných jednotek A. Tyto jednotky jsou při instalaci automaticky nakonfigurovány do bezdrátové sítě s hvězdicovou topologií. Každá sběrná jednotka A má tedy přímý rádiový kontakt s řídicí jednotkou B. Ta řídí komunikaci v celé odečtové síti, získaná data ukládá a zpracovává. Řídicí jednotka může být také připojena do sítě Internet. V tom případě je možné k uloženým informacím přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách. Při instalaci systému v menších domech, kde stačí k pokrytí všech odečítaných jednotek E-ITN 30 a E-RM 30 pouze jedna sběrná jednotka, je možné použít jednotku C (samostatný koncentrátor). Tato k jednotka umožňuje jak odečet dat z indikátorů topných nákladů a rádiových modulů, tak také připojení k Internetu.

1.3. Výhody systému

Vzhledem k poměrovému způsobu rozúčtování topných nákladů nebo spotřeby vody jsou vždy hlavním problémem při zpracování neúplná data. To může být způsobeno ovlivněním měřiče, jeho úmyslným poškozením nebo i poruchou.

Komplikací jsou také změny cen energií nebo vody v průběhu roku. Další problémy mohou přinést stěhování, při kterých zapomenou obyvatelé zaznamenat spotřebu.

Z těchto důvodů je nutné provádět časově náročné meziodečty nebo dopočítávat spotřebu, aby bylo možné stanovit hodnoty ke konkrétnímu datu. Tak se rozúčtovatel vystavuje zbytečnému riziku reklamací a konfliktů s uživateli bytů.

Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalit a sjednat rychlou a efektivní nápravu. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou rychle zjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Svým zákazníkům, družstvům a sdružením vlastníků jednotek, můžete také díky velkému množství aktuálních dat poskytovat dodatečné statistiky a informace o jejich spotřebě. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období. To představuje samozřejmě významnou konkurenční výhodu.