Mechanické měřiče tepla Tisk

Měřič tepla s mechanickým průtokoměrem, kalorimetrem a teploměry dle technických požadavků zákazníka.

Příklad:

Mechanické měřiče tepla
výrobce(dodavatelé) : GWF - CH

MEINECKE -SRN
průtokoměr : Viz. vodoměry pro teplotu vody do 90°C a 130°C
kalorimetr : SVN F4

teploměry :

PT100, PT500